ПРОТОКОЛ от журирането на творбите в Регионалния конкурс „Сръчни ръце“, Варна, 2013 г.

Uncategorized

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 13 април 2013 година, на основание Заповед №282-РД 11/05.04.2013 на Директора на ОДК –Варна,  се проведе заседание на журито на Регионален ученически конкурс „Сръчни ръце”, Варна 2013 г. в състав: Председател: Йорданка Аргирова-учител школа Изобразително изкуство,и членове: инж. Григория Иванова – учител ИТ, инж. Маргарита Гигова – инженер-конструктор.

Журито разгледа и оцени 65 творби на  участници от 4 населени местa oт Варненския регион.

Журито награждава:

 ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  І-ІII КЛАС

 

Първа награда – Александър Бисеров Димитров, 2 кл., ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

Първа  награда – Магдалена Николова Атанасова,3кл.,ОУ”Св.Климент Охридски”,с.Константиново

Първа  награда – Виктория Павлова Андонова,3кл., ОУ”Св.Климент Охридски”,с.Константиново

Втора награда – Анелия Янчева Петрова,3кл., ОУ”Св.Климент Охридски”,с.Константиново

Поощрения:

–          Никола Стефанов Георгиев 1кл.,ОУ”Стефан Караджа”,Варна

–          Андрея Данаилова Торозова – 1кл.,ОУ”Стефан Караджа”,Варна

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА   IV – V КЛАС

Първа награда –  не се присъжда

Втора  награда – Десислава Росенова Жекова – 5кл., СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,гр. Белослав

Втора  награда – Николета Неделчева Христова – 5кл., СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,гр. Белослав

Втора  награда – Яна Георгиева Йорданова – 5кл., СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”,гр. Белослав

Втора награда– Николай Анев Стоичков – 5кл.,ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” ,Варна

Поощрителни награди: не се присъждат

 

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  VI – VIІІ КЛАС

Първа награда – Ирена Борисова Аспарухова – 7кл.,Първо ОУ,Варна

Първа награда – Мария Генадиева Минчева – 7кл.,ОУ”Св.Св.Кирил и Метидий”,Варна

Първа награда – Калина Петрова Петрова -6кл.,ОУ”Захари Стоянов”,Варна

Поощрителни награди:

  • Теодор Валентинов Даков – 6кл.,ОУ”Захари Стоянов”,Варна
  • Марина Цветанова Цонева- 7кл.,VIIIСОУПЧЕ „А.С.Пушкин”,Варна
  • Симона Пламенова Петкова – 7кл.,СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”,Белослав

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  IХ – ХІІ КЛАС

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – Лилия Веселинова Атанасова – 8кл.,Варна

Поощрителни награди  – не се присъждат

 

Специална награда за дългогодишно активно участие се присъжда на г-жа Теодора Стоянова-учител в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Белослав.

Специална награда на Националния дворец на децата се присъжда на  ОУ ”Захари Стоянов”-Варна за активно участие.

 

Награждаването на лауреатите  ще  се  проведе  на 20 април 2013 г. от 11:00 часа в Младежки дом, Варна.

 

 

 

 

Председател: ___________________

 Й.Аргирова – учител,художник

Членове:1.________________

инж. Григория Иванова

2.________________

инж. Маргарита Гигова