Православни християнски ценности и традиции- Владимир Николов

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ – учител

тел. 0878/ 362 016

e-mail: vladimir.nikolov@odk-varna.com

Формиране у подрастващите потребност от християнско образование и приобщаване към християнските, националните и общочовешки ценности и запазване на православната вяра и българската автентичност. Утвърждаване на школа „Православни християнски традиции и ценности“ като място за творческо и духовно търсене и мислене и разкриване на доброто във всяко дете и откъсването на децата от вредното влияние на сектите и вредното влияние на улицата.

Школата по ПХЦТ на Владимир Николов приема деца, които са навършили 7 г.