За нас

Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс, град Варна е институция в системата на образованието и осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 5- до 18-годишна възраст в община Варна. Организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

ЦПЛР-ОДК е първият в България експериментален комплекс, създаден в началото на прехода през 1993 г., под името „Общински детско-юношески комплекс” /ОбДЮК/ и обединява в едно Центъра за работа с деца, Ученическата спортна школа и Центъра за ученическо и научно-техническо творчество. Но той има своята дълга история, която тръгва от 1953 година, когато се създава Пионерския дом.

Днес ОДК е най-големият център за личностно развитие на децата и учениците от Варна, където се изгражда тяхната нравствена, правна, научна, познавателна, естетическа, физическа, здравна и психологична култура, развива се творческото им мислене и способности, изграждат се трудови умения, навици и професионални интереси.

При нас се обучават над 2500 деца от всички варненски училища и детски градини, разпределени в 30 школи в областта на науката, изкуството и спорта. ЦПЛР-ОДК е организатор и домакин на шест национални конкурса, включени в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици, и три общински конкурса.

66 години – дълбоки корени, традиции, съвременност и трудът на десетки учители, ръководители, общественици, записали имената си в културната съкровищница на Варна! Като доказателство за техния висок професионализъм са хилядите награди на техните възпитаници от участията им в национални и международни конкурси, фестивали и състезания.

Записването на децата и учениците за обучение в педагогическите форми в ЦПЛР – ОДК се извършва от 1 юни до 31 август чрез автоматизирана информационна система „Електронен прием в школите на ОДК“, качена на сайта на ОДК.

Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август.

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!

За информация тел.: 052/612 102; 612 107

ОЧАКВАМЕ ВИ!

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС  – ВАРНА“

Документален филм на БНТ2 

ОФИЦИАЛЕН YOUTUBE КАНАЛ НА ЦПЛР – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ВАРНА