Протокол от награждаването на ХVІІІ НК `Д.Маринов`2012, Варна

Архив

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

П Р О Т О К О Л

Днес 01.04.2012 г. в зала Пленарна на Община Варна, журито на ХVІІІ Национален детски конкурс „Диньо Маринов – Варна2012 г. за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли, определено със заповед № 185-РД-11/26.03.2012 г. на директора на ОДК, в състав:

Председател: Доц. доктор Костадин Михайлов Бураджиев – старши преподавател в АМТИ гр. Пловдив

Членове:

  1. проф. д-р Любен Цветанов  Досев – зам. ректор на АМТИ гр. Пловдив
  2. Ангел Тодоров Добрев – композитор и солист в оркестъра на БНР – гр. София, член на Съюза на българските композитори
  3. Петьо Костадинов Петров – солист в оркестъра на БНР – гр. София
  4. ас. Галина Георгиева Петрова – Киркова – преподавател в АМТИ гр. Пловдив
  5. ас. Данка Йорданова Цветкова- преподавател в АМТИ гр. Пловдив

след, като изслуша участниците  в трите конкурсни дни – 30, 31.03.2012 г. и 01.04.2011 г. извърши следното класиране:

 

РАЗДЕЛ І

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

НАРОДНО ПЕЕНЕ

І Категория

І Група – няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Антоанета Стоянова Йорданова НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

І

Елисавета Галинова Ганчева НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ

Тони Пламенова Тодорова НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІІ

Стефани Иванова Иванова НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

Поощрение

Дарина Николаева Йотова НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Миглена Калинова Димитрова НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

І

Мая Анатолиева Алексиева НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІ

Мария Валентинова Тодорова НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІ

Гергана Георгиева Палийска НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІ

Мария Васкова Петкова НУИ „П. Пипков“, гр. Плевен

ІІ

Мелтем Нуфелова Меджитова НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІІ

Даяна Калоянова Митева НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІІ

Августина Люсиан Инджиян НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

Поощрение

Мария Аврамова Аврамова

Бетина Руменова Парванова

Зейнеб Юксел Исмаил

Жаклин Георгиева Василева

Денислава Николаева НиколоваНУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

Специална награда за отлични изпълнителски качества

Светозара Иванова ДеликироваНУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

 

 

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Дияна Василева Димитрова НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІ

Христина Бориславова Башакова НУИ „В. Стоянов“, гр. Русе

ІІІ

Виляна Димитрова Иванова НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

Поощрение

Елица Борисова Неделжева НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

 ІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Ивелина Деян Денкова ОУ „А. Страшимиров“, гр. Варна

ІІ

Сияна Юлиянова Атанасова ОУ „А. Страшимиров“, гр. Варна

ІІІ

Матея Павлинова Димитрова ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

Поощрение

Росица Мирославова Желязкова ОУ „А. Страшимиров“, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Кремена Стилянова Костова СОУ „Проф. Н. Маринов“, гр. Търговище

І

Ралица Константинова Константинова СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІ

Сесилия Хабилова Хабилова НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІІ

Илияна Георгиева Христова ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

ІІІ

Лиляна Яворова Младенова СОУ „С. Доброплодни“, гр. Шумен

Поощрение

Александра Доротеева Илчева

Калина Михайлова Чанкова

Виолета Павлинова ДимитроваНГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ОУ „А. Страшимиров „, гр. Варна

ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Женя Любомирова Лефтерова НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

І

Ангалина Иванова Тандова СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІ

Елена Петрова Тодорова СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІІ

Никол Василева Бончева НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІІ

Хилял Месру Мехмед НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

Поощрение

Ивелина Младенова жекова

Йоана Димитрова Добрева

Мариана Христова Петрова

Петър Митков ШаковНГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

Награда на журито

Димитър Георгиев Андонов

 

Николета Ганчева Маринова

Полина Христова СтефановаСОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Николай Стефанов Гулбанов НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІ

Галина Тръмбева  Йорданова СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІІ

Весела Веселинова Нейкова НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

Поощрение

Цветелина Маринова Карлакашева

Добромир Христов АрнаудовСОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

СОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич

ІІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Ивелина Росенова Андреева Ч-ще „А. Джанин“, с. Глогово

І

Бонков Марков Петров СОУ „Г. Милев“, гр. Варна

ІІ

Рая Яворова Аламурова Сдружение на Районна академия на изкуствата, гр. Велико Търново

ІІ

Мирела Генадиева Стойкова Сдружение на Районна академия на изкуствата, гр. Велико Търново

ІІ

Соня Стефчова Яцова УН при НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ

Георги Диянов Георгиев НЧ „Хр. Ботев“, гр. Нови Пазар

ІІІ

Христина Драгомирова Иванова ОУ „Ч. Храбър“, гр. Варна

ІІІ

Полина Руменова Димова НЧ „В. Левски“, гр. Карлово

ІІІ

Гергана Георгиева Фотакиева УН при НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІІ

Константина Константинова Илиева НЧ „Ел. Пелин“, гр. Варна

Поощрение

Симона Йорданова Йорданова

Елизабет Илиянова Златкова

Теодора Тодорова Алтънкова

Стефан Светлев Станчев

Габриела Георгиева Иванова

Мария Илианова Каменова

Мартин Димчев Лежковски

Атанас Марков ПетровНЧ „Светлина“, гр. Генерал Тошево

СОУ „Св. Кл. Охридски“, Сухин дол

СОУ „Св. Кл. Охридски“, Сухин дол

УН при НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

Общински младежки дом, гр. Монтана

Общински младежки дом, гр. Монтана

Общински младежки дом, гр. Монтана

СОУ „Г. Милев“, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Илияна Руменова Стоянова ОУ „Хр. Ботев“, гр. Исперих

ІІ

Полина Георгиева Димова НЧ „Ел. Пелин“, гр. Варна

ІІІ

Нели Георгиева Георгиева ОУ „П. Волов“, гр. Варна

Поощрение

Десислава Павлинова Дукова

 

Петя Станиславова Панева

Надежда Зездомирова ЧилингироваСОУ „Св. Кл. Охридски“, Сухиндол

НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

НЧ „В. Левски“, гр. Карлово

Награда на журито за пазител на традицията

Анита Калинкова АврамоваОбщински младежки дом, гр. Монтана

 

 

Награда на журито за стилно изпълнение

Ипек Бюлетова ЮсеиноваСОУ „Проф. Н. Маринов“, гр. Търговище

 

 

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Анелия Георгиева Ангелова ГПЧЕ „П. Богдан“, гр. Монтана

ІІ

Ива Емилова Качамилска ГПЧЕ „П. Богдан“, гр. Монтана

ІІІ

Вержиния Радостинова Иванова НЧ „Хр. Ботев“,гр. Нови Пазар

Поощрение

Вероника Ангелова Асенова

 

Димитър Иванов Узунов

Йоана Пламенова ПървановаОбщински младежки дом, гр. Монтана

Г-я „В. Левски“, гр. Ямбол

ГПЧЕ „П. Богдан“, гр. Монтана

Награда на журито

Яница Галинова МитковаНЧ „ХР. Ботев“, гр. Нови Пазар

 

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Сашко Бисеров Любчов ФСГ, гр. Монтана

ІІ

Емине Неджип Осман ОДК, гр. Варна

ІІІ

Семра Емилова Събкова МЧ „Саморазвитие“, гр. Завет

Поощрение

Ася Андреева Тодорова

 

Петър Маринов СтояновГПЧЕ „П. Богдан“, гр. Монтана

Частна школа, гр. Търговище

ГЪДУЛКА

І Категория

І Група- няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Тоника Росенова Андреева НУИ “П. Пипков”, гр. Плевен

ІІ

Сиян Пенчев Мухтаров НУФИ “Ф.Кутев”, гр. Котел

III

Теодоси Николаев Тодоров НУФИ “Ф.Кутев”, гр. Котел

Поощрение

Ивелина Георгиева Иванова НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Десислава Тихомирова Тодорова НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Владислав Ивайлов Стефанов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Константин Николов Николов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

Поощрение

Луиза Емилова Станоева

Веселин Славчев ПетровНУИ “Л. Пипков”, гр. София

НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Паолина Красенова Василева НУИ”Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Вероника Живкова Живкова НУИ”Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Латинка Красимирова Буневска НУИ “Л. Пипков”, гр. София

Поощрение

Бояна Петрова Нанева НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

Награда за най-стилово гъдуласко музициране

Пепа Милева Милева НУФИ “Ф. Кутев”, гр. Котел

ІІ категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Давид Владиславов Каменчов ОУ “А.  Страшимиров”, гр. Варна

ІІ

Йоана Йорданова Тодорова ОУ “А.  Страшимиров”, гр. Варна

ІІІ

Мартин Веселинов Иванов ОУ “А.  Страшимиров”, гр. Варна

Поощрение

Николай Георгиев Николов ОУ “А.  Страшимиров”, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Венелина Мирославова Недкова ОУ “Г. Бенковски”, с. Черни Вит

ІІ

Илия Огнянов Цветков ОУ “А.  Страшимиров”, гр. Варна

ІІІ

Не се присъжда

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Елена Василева Илчева СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

ІІ

Димитър Илиев Петков СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

III

Ангел Атанасов Млечков СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

Поощрение

Йоанна Ивелинова Митева НГХНИ “К. Преславски”, гр. Варна

ІV Група – няма явили се

ІІІ Категория

І Група – няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Мартин Георгиев Владимиров Ч-ще “Хр. Ботев”,гр. София

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Мартина Николаева Петрова ПГИ “Ив. Богоров”, гр. Варна

ІV Група – няма явили се

ТАМБУРА

І Категория

І Група – няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Ангел Ангелов Георгиев НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Ивета Александрова Колева НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Полина Георгиева Димова НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

Поощрение

Стефан Димитров Стефанов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Росица Димитрова Димитрова НУФИ “Ф.Кутев”, гр. Котел

ІІ

Патрик Александров Александров НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Васие Шельова Илиева НУИ “П. Пипков”, гр. Плевен

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

не се присъжда

ІІ

Здравко Емилов Перников НУИ “П. Пипков”, гр. Плевен

ІІІ

Петя Людмилова Габрова НУИ “П. Пипков”, гр. Плевен

ІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

не се присъжда

ІІ

Светлозара Светлозарова Петкова ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІІ

Мартина Димитрова Янева ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Андон Мирослвов Младенов НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІІ

Доника Николаева Кумбилиева НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІІІ

Мария Руменова Повлова ОУ “Г. Бенковски”, с. Черни Вид

Поощрение

Виолета Павлова Димитрова ОУ “Г. Бенковски”, с. Черни Вид

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

не се присъжда

ІІ

Грета Тошкова Теодосиева НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІІІ

Петко Славчев Петков НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

Поощрение

Ивета Боянова Трифонова НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

не се присъжда

ІІ

Красимира Валентинова Бориславова НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІІІ

Борислава Валентинова Бориславова НГХНИ “К. Преслвски”, гр. Варна

ІІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

ІІ

Стефан Светлев Станчев ДМШ при НУИ “Д. Христов”, гр Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Димитър Добромиров Цонков ДФА “Габровче”, гр. Габрово

ІІ

Данчо Мирославов  Точовски ОДК, гр. Благоевград

ІІІ

Магдалена Светлозарова Петкова НЧ “В. Левски”,гр. Варна

Поощрение

Борислав Валентинов Топалски ОДК, гр. Благоевград

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Пламен Мариянов Дочев ДФА “Габровче”, гр. Габрово

ІV Група – няма явили се

КАВАЛ /окарина, двоянка, дудук, свирка/

І Категория

І Група – няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Алекс Александров Панайотов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Петър Здравков Иванов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Виктор Ангелов Георгиев НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Дамян Светлинов Йорданов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

Поощрение

Мартин Тодоров Илиев НУФИ “Ф. Кутев”, гр. Котел

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

ІІ

Кристиян Валериев Владимиров НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Матей Матеев Станев ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІ

Стоян Пламенов Стоянов ОУ”Г. Бенковски”, с. Черни Вит

ІІІ

Матей Матеев Станев ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

Поощрение

Мариян Мирославов Нетков

 

Венелин Ивелинов ДанаилвОУ”Г. Бенковски”, с. Черни Вит

ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Данаил Огнянов Цветков ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІ

Ивайло Николаев Тодоров ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІІ

Борислав Бориславов Димитров СОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Добрич

Поощрение

Станислав Йорданов Йорданов ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

Награда на журито

Радослав Атанасов Иванов ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Михаел Димов Михаелов ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІІ

Петър Митков Шаков СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

ІІІ

Иван Стоянов Чомаков ОУ “А. Страшимиров”, гр. Варна

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Георги Пламенов Добрев СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

ІІ

Димитър Валентинов Йорданов НГХНИ “К. Преславски”, гр. Варна

III

Марио Георгиев Мангараков СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

ІІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Герги Деянов Георгиев НЧ “Хр. Ботев”, гр. Нови Пазар

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Ивайло Стоянов Стойчев НЧ “Н.Й. Вапцаров – 1895”, гр. Дулово

II

Николай Дианов Недев І ОУ, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Георги Деянов Янев ПГИ “Д-р Ив. Богоров”, гр. Варна

II

Ивайло Светославов Николов ПГЕ, гр. Варна

III

Симеон Веселинов Акмаджов ДФА “Габровче”, гр. Габрово

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Никола Веселинов Вълчанов НЧ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Пловдив

ГАЙДА

І Категория

І Група – няма явили се

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

ІІ

Цветомир Антонов Тотев НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Николай Милков Динев НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Тихомир Любенов Любенов НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІІ

Давид Огнянов Цветков НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

Награда на журито за изпълнителски качества

Радослав Цветанов Всилев

Йордан Ненчев Нечев

Мртин Мринов ДимитровНУИ “Д. Христов”, гр. Варна

НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Не се принсъжда

ІІ

Васко Митков Москов НУФИ “Ф. Кутев”,гр. Котел

ІІІ

Не се присъжда

ІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Алексндър Плменов Тодоров ОУ “А. Стршимиров”, гр. Варна

ІІ

Цеко Тодоров Драголов ОУ “А. Стршимиров”, гр. Варна

ІІІ

Мартин Ангелов Георгиев ОУ “А. Стршимиров”, гр. Варна

Поощрение

Борис Александров Колев ОУ “А. Стршимиров”, гр. Варна

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

ІІ

ІІІ

Георги Василев Георгиев СОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Добрич

Поощрение

Мартин Димитров Иванов ОУ “А. Стршимиров”, гр. Варна

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Петър Любчев Любчев НГХНИ “К.Преславски”, гр. Варна

ІІ

Васил Анастасов Анастасов СОУ “Л. Каравелов”, гр.Пловдив

ІІІ

Найден Руменов Савов СОУ “Л. Каравелов”, гр.Пловдив

Поощрение

Росен Росенов Иванов НГХНИ “К.Преславски”, гр. Варна

ІV Група

Място Име, презиме, фамилия Град, училище

І

Слави Стоянов Димитров СОУ “Св. Кл. Охридски”, гр. Добрич

ІІ

Николай Петров Кръстев НГХНИ “К.Преславски”, гр. Варна

ІІІ

Станислав Владимиров Стойнов НГХНИ “К.Преславски”, гр. Варна

ІІІ Категория

І Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Димитър Димитров Царев Ч-ще “Просвета – 1900”, гр. Девня

ІІ

Стоян Димитров Борисов ОУ “Хр. Смирненски”, гр. Генерал Тошево

ІІІ

Радослав Мариянов Тодоров НЧ “Хр. Ботев”, гр. Нови пазар

ІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Стоян Стефанов Хараланов Ч-ще “Македония – 2005”,гр. Варна

ІІ

Ивайло Стоянов Стойчев НЧ “Н.Й.Вапцаров-1895”, гр. Дулово

ІІІ

Филип Марин Клоучек Ч-ще “Прогрес”, гр. Варна

Поощрение

Иван Данаилов Иванов

 

Милен Герчев ГеоргиевЧ-ще “Просвета – 1900”, гр. Девня

НЧ “Хр. Ботев”, гр. Нови Пазар

 

ІІІ Група

Място Име, презиме, фамилия Гр. у-ще/ОДК, ЦРД, ч-ще

І

Не се присъжда

ІІ

Петър Петров Царев Ч-ще “Просвета – 1900”, гр. Девня

ІІІ

Не се присъжда

ІV Група – няма явили се

РАЗДЕЛ ІІ

НАРОДНИ ОРКЕСТРИ

І Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детски народен оркестър – НУИ  „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Гайдарски оркестър – НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ

Народен оркестър – НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детски народен оркестър „Варненчета“ – ОУ „А. Страшимиров“, гр. Варна

І

Представителен народен оркестър – ОУ А. Страшимиров“, гр. Варна

ІІ

Гайдарски оркестър – ОУ А. Страшимиров“, гр. Варна

ІІІ

Детски народен оркестър – СОУ „Кл. Охридски“, гр. Добрич

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Народен оркестър „Тракийска младост“ – СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІ

Гайдарски оркестър – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІІ

Народен оркестър – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детско-юношески народен оркестър „Орфеони“ – Младежки дом, гр. Варна

РАЗДЕЛ ІІІ

НАРОДНИ ХОРОВЕ

І Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детски народен хор – НУИ „П. Пипков“, гр. Плевен

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Народен хор – НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детски народен хор – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Народен хор – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

І

Народен хор „Тракийска младост“ – СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

 

ІІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Няма класирани

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Вокална формация „Джой“ – СОУ Ив. Вазов“, гр. Вършец

РАЗДЕЛ ІV

МУЗИКАЛНИ АНСАМБЛИ

І Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Детски фолклорен ансамбъл „Елица“ – НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Няма класирани

ІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Ансамбъл при НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Вокално-инструментален ансамбъл – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

І

Народен ансамбъл „Тракийска младост“ – СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІІ Категория

І – ва група до VІІ кл- няма явили се

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл – няма явили се

РАЗДЕЛ V

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ

І Категория

І – ва група до VІІ кл

Няма участници

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Камерна вокална група – НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

ІІ

Дует – Бетина Първанова и Таня Георгиева – НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІІ

Квартет „Ритъм“ – НУИ „П. Пипков“, гр. Плевен
Специална награда на журито  
Дует – Диана Димитрова и Анна Нацкова НУФИ „Ф. Кутев“, гр. Котел

ІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Камерна вокална група – ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

ІІ

Трио „Варна“ – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІІ

Вокален нонет „Варна – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

Поощрение

Вокална група „Месечинка“ НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна
   

Специална награда на журито

Вокален дует- Никола и Виктор Димитрови ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Вокално трио „Детелина“ – НГХНИ „К. Преславски“, гр. Варна

ІІ

Камерна група – СОУ „Л. Каравелов“, гр. Пловдив

ІІІ Категория

І – ва група до VІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Дует „Неранза“ – НЧ „Саморазвитие“, гр. Завет

ІІ

Дует – Евелина и Тоника Андрееви – НЧ “ А. Джанин“, с. Глогово

ІІІ

КВГ „Розова долина“ – НЧ „В. Левски“, гр. Карлово

ІІ-ра група от VІІІ до ХІІ кл

Място Наименование, град, училище

І

Не се присъжда

ІІ

Камерна вокална група „Торлашки напеви“ – ГПЧЕ „П. Богдан“, гр. Монтана

ІІІ

Трио „Ахинора“ – НЧ „Саморазвитие“, гр. Завет

КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ – ЕДНОРОДНИ

І-ва възрастова група

І Категория – няма явили се

ІІ Категория

І

Кавалжийска група  “Варненчета  – ОУ “Антон Страшимиров”, гр. Варна

ІІ

Квартет тамбури – ОУ “Г. Бенковски”, с. Черни Вит

ІІІ

Не се присъжда

ІІІ Категория

І

Не се присъжда

ІІ

Трио тамбури – ОДК, гр. Благоевград

ІІІ

Дудукарски състав – НЧ “Хр. Ботев”, гр. Нови Пазар

КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ – ЕДНОРОДНИ

ІІ-ра възрастова група

І Категория

І

Квартет “Родопски гайди” – НУИ “Д. Христов”, гр. Варна

ІІ

Не се присъжда

ІІІ

Не се присъжда

ІІ Категория – няма явили се

ІІІ Категория

І

Кавалджийска група “Варна” – Младежки дом, гр. Варна

ІІ

Гайдарски оркестър “Девненчета” – Ч-ще “Просвета – 1900”, гр. Девня

ІІІ

Не се присъжда

КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ – СМЕСЕНИ

І Категория – няма явили се

ІІ Категория

І

Камерна Инструментална група “Тракийска лира” –  СОУ “Л. Каравелов”, гр. Пловдив

І

Смесена камерно-инструментална група – НГХНИ “К. Преславски”, гр. Варна

ІІ

Не се присъжда

ІІІ

Не се присъожда

ІІІ Категория

І

Не се присъжда

ІІ

Не се присъжда

ІІІ

Камерна група “Братя Цветкова” – Младежки дом, гр. Варна

 

Специална награда на Кмета на гр. Варна Колектива на Общински детски комплекс – Варна, организатор на конкурса 

Специална награда  На ОДК за най-добър гайдарджия -Радослав Цветанов Василев, НУИ „Добри Христов“, гр. Варна

Специална наградаза най- добър музикален педагог – Йорданка Неделчева – педагог в НУИ „Д. Христов“, гр. Варна

Специална награда на Двореца на децата, гр. София-Венелина Мирославова Недкова ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит

Специална награда на радио Варна – запис-КВГ при НУИ „Д. Христов“, гр. Варна с ръководител Женя Райчева

Специална награда на Радио Шумен – запис-Лиляна Яворова Младенова –  СОУ „С. Доброплодни“, гр. Шумен

Специална награда на АМТИИ, гр. Пловдив- Вокална формация „JOY – СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец

ЖУРИ:

Председател: доц. д-р К. Бураджиев……………………

Членове:

1. Петьо Петров…………………………………………….

2. Проф. д-р Л. Досев…………………………..…………

3. Ангел Добрев……………………………………………

4. ас. Г. Петрова-Киркова……………………………………

5. ас. Д. Цветкова……………….……………………………