Орфически мистерии в деня на пролетното равноденствие 21 март

Uncategorized
На 21 март децата от Детския парламент към ОДК – Варна посрещнаха пролетта с орфическите мистерии. Култът към слънцето, свещеният елен и надеждата за плодородието…Ритуален хляб, скъпоценна вода, огън… Изненадаха се колко устойчиви са следите на отминалия живот!

Вашият коментар