Виртуален форум за образование – Варна

Uncategorized

Уважаеми родители, ученици, колеги, партньори и граждани на Варна,

Дирекция „Образование” , Община Варна и  Общински детски комплекс – Варна откриват виртуален форум за обсъждане на  новите предизвикателства пред  детската градина, училището и извънучилищните педагогически учреждения, като част от европейското пространство.

За начало на виртуалния форум  сме избрали откриването на ХІ-та  Панорама на варненските училища  – 20 април 2011 от 14.00 ч. – 16.00 ч. на  нашата страница във фейсбук ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС и след това в уебсайта на   ОДК Варна  www.odk-varna.com.

Очакваме  вашите мнения, идеи и предложения за Концепцията на Министерството на образованието, младежта и науката, която отразява основните принципи и иновативни моменти в проекта за нов Закон за предучилищното и училищно образование

Виртуалният форум изразява нашето  желание и готовност да обединим усилията си  за  безусловна публичност  и широко гражданско участие в споделянето на ценности за укрепването на училищната общност и развитието на личността на детето и ученика,  с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи.

Повече информация можете да видите в приложения текст:

Концепцията на Министерството на образованието, младежта и науката За основните принципи и иновативните моменти в проекта на нов Закон за предучилищното и училищното образование

Вашите мнения, идеи, предложения ще бъдат обобщени и представени в МОМН.

Администратор

Бригита Маринова

www.odk-varna.com

skype: odk-varna

www.obrazovanie-varna.com

ИЗТЕГЛЕТЕ  КОНЦЕПЦИЯТА  ОТ ТУК: http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/kontseptsia-22-03-2011.pdf

Вашият коментар