Заявка за участие

Архив

в Национален детски конкурс
„Морско конче“ – Варна

І- ва категория – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1………………………………………………………….ЕГН……………
/име, презиме, фамилия/
2…………………………………………………………………………….
/град, село, община, у-ще, ДК, ЦРД/
3. Заявка за хотел:
брой легла: жени……, мъже………общо:…..
Брой нощувки…………….
дата………………….
4. ……………………………………………………………………………
/адрес и телефон за връзка/
5. Възрастови групи:
Първа      Втора     Трета    Четвърта         Пета
6. Конкурсен репертоар
1…………………………………………………………………..
Музика……………………Текст…………………Аранж………………
2…………………………………………………………………….
Музика……………………Текст………………….Аранж………………

ІІ-ра категория – ВОКАЛНИ ДУА, ТРИА И КВАРТЕТИ

1…………………………………………………………ЕГН………………
/име, презиме, фамилия/
…………………………………………………………..ЕГН………………
/име, презиме, фамилия/
……………………………………………….. ………..ЕГН………………
/име, презиме, фамилия/
…………………………………………………………..ЕГН………………
/име, презиме, фамилия/
2……………………………………………………………………………….
/град, село, община, у-ще, ДК, ЦРД/
3. Заявка за хотел:
брой легла: жени……, мъже………общо:…..
Брой нощувки …………….
дата………………….
4……………………………………………………………………………….
/адрес и телефон за връзка/
5. Конкурсен репертоар
1………………………………………………………………………
Музика……………… Текст…………………Аранж……………………..
2………………………………………………………………………
Музика………………..Текст…………………Аранж……………………
Първа          Втора           Трета            Четвърта
Дует             Трио             Квартет

ІІІ Категория – ВОКАЛНИ ГРУПИ
1………………………………………………………………………
/име на групата, институция – ОУ, СОУ, ДК, ЦРД, Читалище/
2. ……………………………………………………………………..
/населено място, телефон за връзка, адрес/
3. Възрастови групи:
Първа         Втора         Трета            Четвърта
Брой изпълнители
4. Конкурсен репертоар:
1…………………………………………………………………..
Музика……………………Текст…………………Аранж………………
2…………………………………………………………………….
Музика……………………Текст………………….Аранж………………
5. Заявка за хотел: брой легла:
жени……, мъже………общо:…..
Брой нощувки…………….
дата………………….

Вашият коментар