“Детски и младежки парламент” – дискусия по Проект “С доверие към младите“

Uncategorized

На 19 май 2018 г. школата по гражданско образование  „Детски и младежки парламент” с ръководител Юлия Кавръкова  продължи  работата си  по Проект „С доверие към младите“, финансиран от Министерството на младежта и спорта.

Четвъртият модул  на тема «Превенция на зависимост от  алкохол» започна с интерактивно упражнение мозъчна атака: Що е зависимост? Видове зависимости. Чрез  асоциативен облак  учениците споделиха кояза тях е първата мисъл /дума, когато чуят думата „алкохол“/. Младите хора направиха дискусия „Защо се налага превенция на зависимостта от алкохола?”. Последва упражнението „Лавина“: Какво представлява алкохолът? Защо хората консумират алкохолни напитки? Чрез групова работа  те представиха ефектите на алкохола – краткотрайни положителни, краткотрайни отрицателни, дълготрайни положителни и дълготрайни отрицателни ефекти. Запознаха се с трите най-важни въпроса за пристрастяването към алкохола и четирите фази на употребата му. Младите хора работиха самостоятелно и по групи, отговаряйки на въпросите кои фактори в училището и обществото провокират да се посегне към алкохол и какви са последиците. Представиха и решаваха четири казуса.

С модула „Алкохолът и семейството” очертаха проблемните прояви на прекомерната консумация. Направиха ролева игра „Отрицателни ефекти на алкохола върху обществото” и определиха мерките за намаляване употребата му –  какви механизми да прилага обществото, какви мерки да се вземат за ограничаване употребата на алкохол и вредите, които нанася.

         Всички се обединиха около вредното влияние на алкохола върху човешкия организъм.

         Модул 4 по проекта завърши с мозъчна атака „Как можем да прекарваме свободното си време без алкохол?” – идеи за полезни занимания.