Благовещение в ОУ „Св. Иван Рилски“

Uncategorized

На 26.03.2015 г.в Актовата зала на ОУ „Св. И. Рилски“ се проведе Великденско тържество на учениците от 2, 3 и 4 клас от Школа „Православни християнски традиции и ценности“ с ръководител Владимир Николов. Децата пяха, рецитираха и изнесоха сценка за Възкресение. Гост на тържеството беше г-жа Монка Николова, която поздрави децата.