ПРОТОКОЛ на журито от НК „ПРИКАЗКИТЕ“, Варна`2013

Uncategorized

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 21 май 2013 година, на основание Заповед № 310-РД-11/15.05.2013 г. на Директора на ОДК –Варна,  се проведе заседание на журито на Национален конкурс „ПРИКАЗКИТЕ” за детска рисунка и компютърна рисунка, Варна 2013 в състав: Председател: Йорданка Аргирова-учител, и членове: инж. Григория Иванова – учител ИТ, инж. Маргарита Гигова – инженер-конструктор, инж. Магдалена Тодорова, Бригита Златарева – Маринова.

Журито разгледа и оцени:

408  рисунки на 408 участници от 40 населени местa

и 80 компютърни рисунки от 15 населени места

oт цялата страна: Свиленград, Стара Загора, Павликени, Казанлък, Бургас, София, Габрово, Ловеч, Харманли, Русе, Аксаково, Благоевград, Кюстендил, Исперих, Хасково, Трявна, Тутракан, Силистра,  Каварна, Сливен Чирпан, Враца,  Търговище, Полски Тръмбеш,  Дулово,  Горна Оряховица,  Ямбол, Велико Търново, Варна, с. Драганово/ Г.Оряховица; с. Крън/Казанлък, с.Добротица/Силистра, с.Голямо Ново/Търговище, с.Лудогорци /Разград, с.Писарево/Г.Оряховица, с.Места/Благоевград, с.Шумата/Севлиево, с.Самуил /Разград.

Журито НАГРАЖДАВА:

 

РАЗДЕЛ „РИСУНКА”

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Първа награда Мартин Марков, ОДЗ „Коледарче”, 6г. гр. Бургас

Втора награда Симона Николаева Николова, 6г.ОДЗ” ”, Варна

Трета награда Кремена Георгиева Колева, 5г. ОДЗ „Радост” гр. Севлиево

Поощрителна награда Софи-Мари Савова,6 г. ЦДГ „Бриз”, Варна

Поощрителна награда Магдалена Кръстева Кръстева,  ЦДГ 20 „Червената шапчица” гр. Ямбол

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

І-ІV КЛАС

Първа награда Йоана Иванова Георгиева  СОУ „Св. Кл Охридски”, 1кл.,Варна

Втора награда Асена Ахмедова Арифова ОДЦ за култура и изкуство, 1 кл. гр. Русе,

Трета награда  Едже Ердоан Хюсмен СОУ „Св.св. Кирил и Методий” 4 кл., Разград

Поощрителна награда Ема Красимирова Борисова, ОУ „П. Волов”, 2кл. гр. Варна

Поощрителна награда Белма Бейгулова Салиева СОУ „Св.св. Кирил и Методий” 4 кл., Разград

 

 

ТРЕТА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

V – VIІІ КЛАС

Първа награда  Христо Николов Ялъмов, ІІ ОУ”П.Р.Славейков”, 7 кл., гр.  Стара Загора

Втора награда  Максим Пламенов Христов, НУИ „Д.Христов, 5кл., гр. Варна

Трета награда   Елена Христова Пенева, ОУ”Й.Йовков”, 7 кл., гр. Каварна

Поощрителна награда  Кристина Станимирова Петкова, школа по изобразително изкуство към НЧ „Развитие” 1870

Поощрителна награда  Кристина Петрова Петрова, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра

Поощрителна награда  Катя Александрова Ганчева, VОУ „М. Станев”, 5 кл.  гр. Стара Загора

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

IХ – ХІІ КЛАС

Първа награда  Габриела Петрова Малова ,16 г.Школа по изобразително изкуство „Живопис”, ОДК „Св. Ив. Рилски”, гр. Казанлък

Втора награда  Преслава Алексиева Иларионова ОДК-Варна, 8 кл.

Трета награда  Мая Стефанова Стойкова ,18 г. Школа по изобразително изкуство „Живопис”, ОДК „Св. Ив. Рилски”, гр. Казанлък

Поощрителна награда Зоя Желчева Желева 9кл. ГПЗЕ ”З.Стоянов”, гр. Сливен

Поощрителна награда Мария Петрова Русева,  9кл. ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” , гр. Разград

 

РАЗДЕЛ „КОМПЮТЪРНА  РИСУНКА”

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

І-ІV КЛАС

Първа награда  Иван Иванов Богоев, 4кл., Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Втора награда  Бончо Димитров Янев 4 кл. Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Трета награда  Вяра Дамянова Казакова 3 кл. Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Трета награда  Ана-Мария Василева, 1 кл. Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Поощрителна награда  Арзу Неджет Тейкова, 3 кл. ЦУНТ, Русе

Поощрителна награда Лилия Констатинова Касабова, 1 кл. ЦУНТ Русе

Поощрителна награда  Ивона Мартинова Маркова, 1 кл. ЦУНТ Русе

 

 

ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

V – VIІ  КЛАС

 

Първа награда  Елена Веселинова Маринова 7 кл. Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Втора награда   Борислав Димитров Димитров, 5 кл., МГ”Д-р П.Берон”, Варна

Трета награда  Момчил Грозданов Даскалов, 5 кл., Компютърна школа „Вале” при ОНЧ”Заря-1858”, гр. Хасково

Поощрителна награда  Кристин Жекова Жекова,5 кл., ОУ „П.Р. Славейков”, гр. Варна

Поощрителна награда  Калина Йорданова Йорданова 5 кл. ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Варна

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

IХ – ХІІ КЛАС

Първа награда  Мирослав Йорданов Щърбев, 12 кл. ОМГ” Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив

Първа награда  Александър Йорданов Щърбев, 12 кл. ОМГ” Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив

Втора награда  не се присъжда

Трета награда  не се присъжда

 

Награда на Асоциацията на българите по света се присъжда на  Диан Добринов Петров, НЧ”Цвят-1870”гр. Видин.

Специална награда на Националния дворец на децата се присъжда на  Кристиян Стелиянов Стойчев, 7кл. ОУ „Св. Климент Охридски” ДДУИ, с. Михалци.

Наградата на кмета на гр. Варна  се присъжда на  Школа по рисуване при  ОУ ” Димитър Димов” гр. Ловеч, с ръководител Костадинка Райкова.

Награждаването на лауреатите  ще  се  проведе  на 1 юни  (събота) 2013 г. от 11:00 часа на сцена „Раковина”, Морската градина,  Варна. Наградите на децата, които не успеят да  присъстват ще бъдат изпратени  по куриер за тяхна сметка, след уточняване  на адреса на получателя.

 

Председател: ___________________

                                   Й.Аргирова – учител,художник

Членове:1.________________

инж. Григория Иванова

2.________________

инж. Маргарита Гигова

3.________________

Бригита Златарева

4.________________

инж. Магдалена Тодорова