Представяне на книгата „60 години извънучилищна дейност във Варна“

Uncategorized

 

 

На 7 май 2013 г.  в Концертна зала на Младежки дом – Варна беше представена книгата – алманах „60 години извънучилищна дейност във Варна“. Авторът е Монка Николова – директор на ОДК-Варна. Книгата се издава, благодарение на съдействието на бивши служители на Окръжен пионерски дом, Станция на младите техници и агробиолози, Ученическа спортна школа и учителите на Общински детски комплекс – Варна. Художественото оформление е на Бригита Златарева – Маринова, а компютърната обработка на Иван Иванов.

В присъствието на гости, приятели, деца и колеги г-жа Сия Папазова- художествен ръководител на ДЮТ „Златното ключе“ представи екипа и сътрудниците по издаването на албума – алманах. Освен книгата, г-жа Папазова наблегна  на големия брой издадени книги  от Литературен клуб „Касталия“, за книгите на Маргарита Шишкова- ръководител на КТ „Палечко“, за многобройните филми, направени от екипа на ОДК, за това, че  всяко  събитие  има плакат, а колекцията от  афиши, популяризиращи дейността на ОДК са  достойни  за  изложба.

Госпожа Николова разказ  за  огромната  по  обем работа, която включва в същността си  събирателска, изследователска и  архивна дейност и благодари, на всички , които  са  предоставили личните си  архиви, за да  бъде  възможно  издаването  на  този  алманах, който  проследява  историята  на  формите  за  работа  с деца от 1953 г до наши дни.

Юношите – златни ключета изненадаха  публиката с  изпълнения на прекрасни  къси  разкази от Вазов.