Хелуин в Карин дом

Uncategorized

Участие на „Школа балет“ в организираното по инициатива на доброволката от Корпуса на Мира- Сара празнуване на  Хелуин в Карин дом. Празника се осъществи със съдействието на БЧК, доброволци от V гимназия и СОУ  „Л. Каравелов“.