Ученици рисуваха манастири с компютърна програма

Архив „Православни християнски ценности и традиции“- Дарина Кючукува

Бинарен урок, на тема: “Манастирите в България“ се проведе в ОУ „Панайот Волов“ – Варна, на 16 март. Занятието проведоха г-жа Дарина Кючукова, ръководител на школа „Православни християнски ценности и традиции“ при ЦПЛР- Общински детски комплекс, гр. Варна и г-жа Ирина Владимирова, класен ръководител на иновативната паралелка 4 „а“ клас. По време на часа бе използван методът „Обърната класна стая“. Изработени бяха и електронни книжки за големите български манастири. Рисунките в тях учениците направиха чрез компютърната програма Artweaver.

Електронна книжка на манастирите в България