Възпитаници на „ДМП – Европейски мост“ участваха в дигитална сесия на България – BRight

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Възпитаници на школа по гражданско образование ,,ДМП – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, взеха участие във втората дигитална сесия на България – BRight, към Европейския младежки парламент (European Youth Parliament). Събитието се проведе между 24 и 27 ноември т. г., като имаше представители от 15 държави.

Делегатите бяха разпределени по комисии, в които работиха по актуални проблеми, засягащи Европейския съюз. Участниците заедно дискутираха на какво се дължи съответния проблем и какви биха били най-адекватните решения. На последния ден от сесията всяка от комисиите представи своята работа, а останалите зададоха въпроси и изказаха своите предложения към съответната група.

Освен многото работа, която беше свършена, участниците имаха възможността да създадат нови контакти и приятелства, да научат повече за други култури и да се забавляват.

Адрияна Вашева, репортер на вестник „НахОДКи“