Честити награди на ОДК от ІV Конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности

Uncategorized
http://www.festival-bg.com/bg/news/172

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители и Националния дворец на децата. Провежда се под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката.

В творческата надпревара взеха участие 166 педагози, ръководители на състави и школи, работещи в училища, детски градини, читалища, общински детски комплекси и др.

Наред с участниците от всички области на България своя опит споделиха и педагози от Руската Федерация.

МФПДТ „Приятели на България” връчва в отделните категории Първа награда – грамота и парична премия в размер на 1 000 лв. и Втора награда – грамота и парична премия в размер на 500 лв. Специални награди връчват Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на културата, Синдиката на българските учители, Областните управители на София /град/, Софийска област, Добрич и Столична библиотека.

Комисия в състав:

Председател: Пенка Иванова – директор на Дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” в Министерство на образованието, младежта и науката;

Членове: Ваня Балчева – МФПДТ “Приятели на България“;

Диана Райкова – МФПДТ “Приятели на България“;

Таня Леонидова – Синдикат на българските учители;

Татяна Досева – директор на Национален дворец на децата;

Силвия Статкова – музикален педагог, диригент в НДД (Ден на таланта, 24.03.2011 г.);

доц. Красимир Петров – председател на Сдружение на танцови дейци, преподавател в НБУ (Ден на таланта, 23 и 25. 03. 2011 г.)

оцени получените методически разработки в петте категории и практическото представяне на участниците в „Ден на таланта” , проведен на 23, 24 и 25 март 2011 г. в Националния дворец на децата с участието на 860 деца и младежи и определи следните резултати:

І категория – Извънучилищна дейност

І награда – Грамота и парична премия от 1 000 лв. – екип от Общински детски комплекс гр. Варна за представяне на разнообразни извънучилищни дейности:

Монка Недкова Николова – директор на ОДК, гр. Варна

Доклад «ОДК-Варна-училище за свободното време и превантивен център за преодоляване негативите на обществото ни»;

Сия Стефанова Папазова – ръководител театрално изкуство – ОДК, гр. Варна

Доклад «Работа върху художественото слово» и представяне в Ден на таланта;

Маргарита Йорданова Шишкова – старши учител – ОДК, гр. Варна

Представяне в Ден на таланта.

Вашият коментар