Започна съвместната работа на ОДК с Община Варна по екологични проблеми

Uncategorized
На 24.10.2011г. се проведе среща между представителите на Община Варна – звено „Енергийна ефективност“, към Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ и децата от Общински детски комплекс – школа „Европейски мост“ с ръководител Долорес Коева. На срещата бяха представени актуални проблеми относно адаптирането към климатичните промени и глобалното затопляне, опасностите, пред които са изправени природата и населението на земята, както и европейските директиви относно намаляването на парниковите емисии и въвеждането на възобновяеми източници на енергия в нашето ежедневие. Децата получиха анкетни листове с въпроси за веществата, които замърсяват въздуха и видовете енергоносители, които произвеждат най много вредни емисии от въглероден диоксид.
Срещата беше първата от бъдещите съвместни проекти на Общинският детски комплекс и Община Варна, относно популяризирането на енергийната ефективност сред подрастващите, и мерките, които вземаме относно прилагането на европейските директиви и българското законодателство. Ще бъдат проведени посещения от децата на места, където са поставени възобновяеми енергийни източници, конкурс за детска рисунка на тема „Зелен“ знак на Варна както и участия в различни срещи, дискусии.

Д.Цветанова – Гл.експерт „Енергиен мениджмънт“, Община Варна