9 май – Ден на Европа

Uncategorized

Честит Ден на Европа, млади европейци!

Днес, в Европейската година на гражданите, ние празнуваме 9-ти май в знак на споделяне на европейските ценности и идеали. Защото гражданството на ЕС не е просто празно понятие, а конкретен статут, от който произтичат редица права и задължения.

9-ти май е един от символите на Обединена Европа, наред със синьото знаме със златни звезди, Одата на радостта и единната валута. Този ден е повод  да затвърдим нашето европейско самосъзнание и да възпитаме у поколенията стремеж към единство, мир и просперитет.  За да я има Обединена Европа!

Поздрави,

Европейски информационен център
на евродепутат Мария Габриел – Русе