Удължава се срокът за прием на творби за НК „Морето, морето, морето…“

Архив Конкурс "Морето, морето, морето"

До 9.11.2023 г., включително, се удължава срокът за участие в XVIII Национален конкурс „Морето, морето, морето..“. От тази година в конкурса отпада раздел „Литературно творчество“ и се приемат единствено анимации и компютърни рисунки.

СТАТУТ НА КОНКУРСА „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“, ВАРНА 2023

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Целта на конкурса е да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата, богатството и разнообразието на българското море.

Конкурсът „Морето, морето, морето…“ е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици.