ПРОТОКОЛИ НА ЖУРИТО ОТ XXI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “ЛЮБОВТА В НАС“ ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И ВИЗУАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА ВАРНА, 2018 Г.

Архив