Представители на „ДМП – Европейски мост“ взеха участие в национална младежка среща в Перник

Архив Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Адрияна Вашева, Даница Костова и Никол Добрева – представители на школа по гражданско образование ,,Детски и младежки парламент – Европейски мост“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, бяха участници в 11-тото издание на най-голямото ежегодно младежко събитие в страната, а именно Национална среща „Младежка работа от А до Я“, проведена в град Перник между 15-19 юни. Срещата беше организирана от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите с подкрепата на Национален младежки форум, Община Перник и Европейската комисия.

Целта на събитието беше да се изведе на преден план ролята на младежката работа като основен документ за реализиране на националната политика за младежта и да се набележат стъпки за нейното развитие в България.

В три дни бяха проведени сесии, а участниците бяха разделени в пет работни групи на теми – Младежки работник, Младежка инфраструктура, Младежки политики, Младежка работа и Валидиране на младежката работа, с цел да бъде активно засегнат въпроса, обвързан с младежката работа.

Националната среща беше открита от г-н Станислав Владимиров, кмет на град Перник. Приветствия по време на откриването на срещата отправиха специалните гости – Мирослав Цеков, председател на НМФ, Андриана Сукова от дирекция Генерална дирекция ,,Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия, Илина Мутафчиева – съветник към заместник министър-председателя по климатични политики, Даниел Джинсов – председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и основен организатор на събитието. Част от лекторите бяха професор Хауърд Уилямсън, който разказа за историята, значението и актуалното състояние на младежката работа. Доктор Лилия Еленкова, чиято лекция разглеждаше актуалното състояние на младежката работа в страната. Стефан Георгиев, който представи своето съвместно изследване с Даниел Джинсов. Никола Живков, който обясни функцията на Младежките центрове.

Беше проведено и Национално младежко изложение, където младежите имаха възможността да представят организацията, която ги изпраща и да обменят опит с представители от други организации.

Адрияна Вашева, репортер на вестник „НахОДКи“