Варненска детско-юношеска опера

ВАРНЕНСКА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ОПЕРА (ВДЮО) при ЦПЛР – ОДК, Варна е създадена през 1993 год. В нея участват деца на възраст от 7 до 19 год.
ВДЮО работи с творчески екип от утвърдени в своята област професионалисти: Ганчо Ганчев –худ. ръководител и диригент, Миглена Шишева – хормайстор и корепетитор, Бойка Василева –вокален педагог, Петя Петкова – театрален педагог, Бистра Бъчварова – балетен педагог.
Основната цел на творческия екип е създаване условия за личностното развитие на децата и учениците от Варна, изграждане на тяхната нравствена, познавателна, естетическа, музикална и театрална култура; развитие на творческото мислене и способности, трудови умения, навици и професионални интереси. Даване на равни възможности на децата да откриват, изявяват и развиват своите заложби, таланти и дарования.
Във ВДЮО се работи основно в жанра мюзикъл. В годините на съществуване, съставът е реализирал над 17 мюзикъла като повечето от тях са творби със световна известност. ВДЮО участва активно и в постановките на ТМПЦ – Държавна опера Варна. Наред със спектаклите участва и в множество концерти, организирани от ЦПЛР – ОДК, Варна.

ЗА ТВОРЧЕСКИЯ ЕКИП НА ВАРНЕНСКА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ОПЕРА

ГАНЧО ГАНЧЕВ – художествен ръководител и диригент.

тел. 0878/ 919 426

e-mail: gancho.ganchev@odk-varna.com

Завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив. Учи хорово дирижиране при Никола Липов и оркестрово дирижиране при проф. Иван Спасов.По – късно специализира оркестрово и оперно дирижиране при доц. Кирил Чапликов.
Той е един от хората, които въстановяват традициите на детската опера в града. Диригент е на ВДЮО от 1993 год. и неин Главен художествен ръководител от 1998 год.
Участва активно в културния живот на град Варна, както и в други градове в страната и чужбина.
От 2002 год. е Артистичен секретар на Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“ и Главен експерт в Дирекция Култура и духовно развитие – Община Варна. Създател и диригент е на Варненски камерен оркестър. Дирижира спектакли и концертни програми в различни оперни театри в страната. Заместник председател е на Български хоров съюз. Многократно е канен като член на жури на различни конкурси в страната и чужбина.

МИГЛЕНА ШИШЕВА – пианист, хормайстор и корепетитор

тел. 0878/ 126 073

e-mail: miglena.gancheva@odk-varna.com

През 1990 год. завършва Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив. Същата година постъпва като корепетитор в Държавна опера – Варна, където работи до 1992 год.
През 1993 год. е един от основателите на ВДЮО, чрез която се възстановяват традициите на съществуващата през 80 – те години детска опера в града. От тогава до момента е неразделно свързана със състава и е една от главните движещи фигури за неговото развитие. С Варненска детско – юношеска опера е концертирала в много градове в страната и чужбина.