XXIV – то Общо събрание на Детския парламент

Uncategorized
На 18.11.2011 год. се състоя XXIV – то Общо събрание на Детския парламент. Председателят Цветомир Аврамов представи отчет за дейността на парламента за изминалия период чрез презентация. Представен бе проектът на  Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ на Община Варна относно разходите и пестене на енергия в домакинствата от г-жа Цветанова.
Членовете на ДП почетоха Световния ден на възпоменание за жертвите на пътнотранспортни произшествия, като обсъдиха инициативи за опазване живота и здравето на децата на пътя.
Проведен бе избор на зам.председатели. След представяне на кандидатите и отговори на въпроси,   делегатите избраха Свилен Колев и Емилия Митева.
Председателят запозна членовете на ДП с предстоящите участия и инициативи на парламента,  една част от тях с благотворителна цел.