XXII – ро Общо събрание на Детски парламент – Варна

Uncategorized
На 26.10.2010 г. се състоя XXII – ро Общо събрание на ДП – Варна.
Избран бе председател на ДП – Цветомир Аврамов от МГ „Д-р П. Берон“ и двама зам.председатели – Симеон Чакалов от ПГИ „Д-р Ив. Богоров“ и Басам Юсеф от СОУ „Св. Климент Охридски“.
Представителите на ученическите съвети – членове на ДП обсъдиха проектозакона за училищно образование и участието си в международната конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век“. Новите членове се запознаха с Устава и Правилника за работата на ДП и с различните процедури.

Вашият коментар