XII Научно-практически семинар проведе ОДК – Варна

Архив

ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, проведе в онлайн среда своя XII Научно-практически семинар, който бе на тема: „Когато децата и учителите творят“. За първа година покана за участие получиха и ръководителите на центровете за подкрепа за личностно развитие от цялата страна. Сред гостите бяха също г-жа Адриана Петрова, главен експерт в дирекция „Образование“ на Община Варна, проф. д-р Силвия Николаева от катедра „Неформално образование“ при Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“ и др.
Семинарът бе открит от г-жа Монка Николова, директор на ЦПЛР – ОДК – Варна, а негов модератор бе г-жа Григория Иванова, зам.-директор на ЦПЛР. Със свои доклади, презентации и видео съдържание се включиха ръководителите на школи: Магдалена Маркова, Сия Папазова, Елица Матеева, Елвира Георгиева, Ивелин Андреев, Ганчо Ганчев, Илиана Бораджиева, Маргарита Шишкова, Георги Кючуков и Дарина Кючукова.
По време на семинара, г-жа Николова представи идеята си за провеждането на тематични методични месечни срещи. В тях участие ще взимат ръководители на школи от различни направления в общинските детски центрове в страната. „Може да има месец на музиката, месец на театъра, месец на спорта… По този начин много по-лесно ще могат да се обменят добри практики, да се споделят идеи, които ще бъдат от полза при работата на самите учители“, сподели Николова.
Всички теми и разработки от XII Научно-практически семинар „Когато децата и учителите творят“ ще бъдат публикувани скоро в раздел „Библиотечен фонд“ на официалната уеб страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.