30 школи на ЦПЛР – ОДК гр. Варна очакват  своите възпитаници за  предстоящата  учебна година

Uncategorized

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Варна обяви прием за учебната 2017/2018 година чрез електронната система  odk.is-vn.bg.  Крайният срок за подаване на заявления е 31 август 2017 г. Всяко дете има право да посещава две школи. За децата, които са чужди граждани или не са родени във Варна има възможност родителите да изтеглят формуляра за записване от електронната система и да го подадат в сградата на ОДК на ул. „Петко Каравелов” №3А.

Преди да подаде заявление, родителят трябва да се запознае с дейността на школата, за която  кандидатства   в сайта  на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна odk-varna.com.   В страниците на школите е посочена възрастта и условията за прием на деца за предстоящата учебната година. Обявите  за  кастинги, резултатите от провеждането им, график за работата на школите и списъците на приетите деца ще бъдат публикувани през м. септември в началната страница odk-varna.com и страниците на школите.

ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна е най-големият в страната и предлага на децата на Варна обучение през свободното време в 30 школи, състави и формации в направленията „Наука“, „Изкуство“, „Спорт“. При нас се обучават  и децата със специални образователни потребности, децата без родители и всички, които искат да осмислят своето свободно време. Някои от школите са с над 50 годишна история. В тях са открили таланта си много български актьори, художници, музиканти, хора на науката, световно известни спортисти.

Очакваме повече варненски деца да бъдат наши възпитаници през предстоящата учебна година.