20 май – Европейски морски ден

Uncategorized
Европейският морски ден е  обявен с Декларация  на Европейската комисия ,  Европейския пармант и Съвета на ЕС. Има за цел да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия и насърчаване изграждането  на европейска морска идентичност.   Посетихме полигона  на Български морски  квалификац;ионен център и учебен кораб „Д-р П. Берон“. Участвахме в демонстрации по  морска безопасност – противопожарна  охрана и риск в открито море. Изпробвахме най-новите съоръжения  – „летящи лодки“  и екипировка.

Вашият коментар