2 февруари – Световен ден на влажните зони

Uncategorized

На 2-ри февруари през 1971 г. в град Рамсар, Иран, е учредена Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение,по-специално като местообитания на диви птици. България се е присъединява към конвенцията на 24.01.1976г. Първоначално се присъединяваме с четири влажни зони:Резерват „Сребърна“, Резерват „Атанасовско езеро, Резерват „Аркутино“, Езерото „Дуранкулак“. В края на 2002 година България увеличава влажните си зони на 10 с обща площ 20 306 хектара, признати от Рамсарската конвенция като „Влажни зони с международно значение“.

По повод Световния ден на влажните зони в ОДК- Варна се проведе среща на ученици от школата по екология към Варненска ученическа академия – 2 част и представители на Българското дружество за защита на птиците -клон Варна.
Доброволецът от БДЗП Минко Маджаров изнесе презентация за значението на влажните зони и отговори на въпроси на ученици от школата. Членовете на школата по екология подредиха информационно табло със снимки и материали, посветени на биоразнообразието на влажните зони в България. Дейността на младите природозащитници по опазване на птиците ще продължи и занапред. Предстои участие на децата в акция за окачване на хранилки и къщички за птици, предоставени от БДЗП-клон Варна, наблюдения на птици и посещение на ПЗЦ „Пода“.

eko3.jpg eko2.jpg eko1.jpg

Вашият коментар