18 наградени ключета с 16 награди от „Моята България“, 2013 г.

Uncategorized

Много силно се представи ДЮТ „Златното ключе“ на Общински рецитал-конкурс „Моята България“ 2013 г.

18 наградени деца с 16 награди

 

I  награда за композицията на ДЮТ „Златното ключе“  с ръководител  Сия Стефанова Папазова „Момичешки разговор“  –  Мария Руменова Бенчева; Бояна Михайлова Никова; Константина Миткова Георгиева; Екатерина Иванова Иванова

6. – 8.кл.
II награда:

Радослав Тошков Радев – 8.клас, ДЮТ „Златното ключе“

Ивайло Цветомиров Цочев –  6.клас, ДЮТ „Златното ключе“

III награда:

Ивайло Стефанов Василев – 7.клас, ДЮТ „Златното ключе“
Бояна Михайлова Никова – 6.клас, ДЮТ „Златното ключе“

9. – 12.кл.
I награда:

Александър Миленов Калчев – 11.клас, ДЮТ „Златното ключе“
Атанас Диянов Петков – 9.клас, ДЮТ „Златното ключе“
Йоана Иванова Христова – 12.клас, ДЮТ „Златното ключе“

II награда:

Елена Мончева Христова – 12.клас, ДЮТ „Златното ключе“
Виктория Живкова Живкова –  10.клас, ДЮТ „Златното ключе“

ІІІ награда
Полина Светлозарова Кръстева – 11.клас, ДЮТ „Златното ключе“

По училищната програма „Успех“, индивидуално изпълнение

3 – 5. клас
II награда:

Моника Стефанова Василева – 4.клас, ОУ „Цар Симеон I“

6. – 8.кл.

III награда:

Жаклин Добринова Желязкова – 8.клас, НГХНИ „Константин Преславски“

9. – 12.кл.
II награда:

Георги Валентинов Евтимов – 10.клас, ПГЕ
Атанас Мирославов Пенчев – 12. клас МГ „Д-р Петър Берон“
III награда:

Анджелика Ивайлова Джамбазова – 9.клас, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Честити награди на младите  актьори, честито  на г-жа Папазова!