140 години Българска екзархия

Uncategorized
В духовно-просветния храм „Св.Архангел Михаил” тържествено беше отбелязана 140 годишнината на Българската екзархия.Клуб на приятелите на книгата „Букинист” връчи награди на личностиq допринесли за  приобщаването на варненци към българската православна църква и за духовното израстване на децата.

Сред наградените бяха  Монка Николова-директор на Общинския детски комплекс във Варна  и Сия Папазова – ръководител на детския театър „Златното ключе” към ОДК.

Заслуга за тази награда имат и учителите-богослови Дарина Кючукова, Стойка Димова, Владимир Николов, Тeодора Златeва и Радостина Попова, които обучават над 700 деца от почти всички варненски училища в школи „Православни християнски традиции и ценности” в Детския комплекс.

Вашият коментар