„112 деца с проблеми посещават Детския комплекс

Uncategorized

Татина Младенова

Със семинар на тема „Адаптиране на устойчиви мултикултурни модели в работата с децата“ ще завърши проектът „Детският комплекс – център за мултикултурен диалог“, финансиран по програмата „Развитие на човешките ресурси“. В събота от 9 ч. в зала „Варна“ на общината ще бъдат отчетени резултатите от работата с участието на партньорските организации. Създадени са устойчиви модели за работа с деца от ромски произход, със специални образователни потребности и в неравностойно социално положение. Лекция на тема „Стратегии на мултикултурното образование“ ще изнесе Илиян Ризов от Департамента за повишаване квалификацията на учителите.
Учителите от Общинския детски комплекс – Варна, обучавали децата по проекта в школите по гражданско образование, информатика, в театър „Златното ключе“, изобразително изкуство и футбол, ще споделят опита си. Представители на партньорските организации – Център за стратегии по проблемите на малцинствата, СОУ „Проф.д-р Ив. Шишманов“, СОУ „Л. Каравелов“, ОУ „К. Арабаджиев“, ДОВДЛГ „Княгиня Надежда“ и ОУ „Ив. Рилски“, ще се включат в обсъжданията, каза директорката на Детския комплекс и ръководителка на проекта Монка Николова.
Проектът е разработен по повод обявената 2008-а за Европейска година на междукултурния диалог по инициатива на ЕС. В продължение на 12 месеца комплексът се превърна в най-желаното място за свободното време на 112 деца от различни социални групи. През лятото те бяха включени в лагер-школи, в които продължи образователната и възпитателната работа с тях в неформална обстановка.
Според Николова заниманията с децата трябва да продължат заради положителните резултати, които отчитат психолози и педагози. Най-големият проблем, който срещат учителите от комплекса, е превозването на децата, за което е необходимо да се осигури автобус.“

в. Черно море, бр. 3554, четвъртък, 24.09.09
http://more.info.bg/article.asp?articleID=821726&topicID=178&issueID=2649

Вашият коментар