10 години от създаването на школа „Православни християнски ценности и традиции” при ОДК-Варна

Uncategorized

Предстои отбелязването на десетгодишнината от създаването на школа „Православни християнски ценности и традиции” при Oбщински детски комплекс-Варна


На 19 ноември от 13.30 ч. в Духовно-просветен център при храм „Св. Архангел Михаил”, тържествено ще бъде отбелязана десетгодишнината от създаването на школа „Православни християнски ценности и традиции” при ОДК  с практически семинар на тема: „Възможности и реализация на обучението по християнство в българското училище”.

 В програмата на семинара са включени доклади, презентация и дискусия  отразяващи дейността на школата и възможностите за обучение и възпитание на подрастващите в духа на християнските ценности. С доклад на тема: Обучението по религия-диалог и приобщаване” ще се включи доц. д-р Магдалена Легкоступ от Великотърновския университет  „Св. Св. Кирил и Методий”.

Емоционално начало на форума ще поставят децата от Детски хор „Добри Христов” и  КТ „Палечко” при ОДК – Варна.

Школа „Православни християнски ценности и традиции” е създадена по инициатива на Варненска и Великопреславска св. митрополия, Община Варна и Регионален инспекторат по образованието, като алтернативна форма за изучаване на предмета „Религия”  към Общинския детски комплекс-Варна, като занятията се провеждат на територията на училищата. В първите години са обхванати над 1000  деца от 30 училища, в момента децата са 500 от 16 училища, което говори, че голямата натовареност в училищата и целодневната организация на учебния ден, оказва своето влияние.

На семинара  са поканени представители на Община Варна, РИО-Варна, Варненска и Великопреславска св.  митрополия, директори на училища, родители.