Ясни са приетите кандидати за школата по изобразително изкуство “Палитра“

Архив

Общо 52 деца се включиха в кастингите на школата по изобразително изкуство „Палитра“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Приети са следните деца с входящ номер:

8867, 7547, 8912, 7628, 8414, 8302, 7306, 8964, 8610, 7516, 8625, 8726, 8091, 8753, 8340, 7605, 7920, 8882, 8612, 8711, 7550 и 8619.

Децата, които не са класирани за школа „Палитра“, могат да посещават школата по приложни изкуства „Творилницата“. Необходимо е да подадат входящия номер в школата.

Тел. за контакт и допълнителни въпроси: 0894/618-835 – г-жа Мария Борисова, ръководител на школа „Творилницата“.

Родителските срещи за школа „Палитра“ ще се проведат през първата седмица на м. октомври след края на часовете за всяка отделна група.