Ясни са приетите кандидати за Театрално училище “Палечко“

Архив

Общо 33 са новоприетите деца в Театрално училище „Палечко“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна за учебната 2019/2020 г. Това сочат резултатите от прослушването, което проведе школата. Приети са деца с входящ номер:

8852, 7383, 7969, 8052, 8740, 7683, 7510, 7857, 8352, 8749, 7539, 7690, 8063, 8020, 8380, 8310, 8625, 8411, 8141, 8068, 8135, 8019, 7572, 8488, 8857, 8614, 8955, 7568, 9017, 8842, 8525, 8673 и 7428.

Тел. за контакт и допълнителни въпроси: 0878/ 362 – 041 – г-жа Маргарита Шишкова, ръководител на Театрално училище „Палечко“.

Всички деца, които не са приети, при желание от тяхна страна, могат да бъдат пренасочени към Театрална работилница „Пиеси под наем“ с учител Ивелин Андреев. За информация: 052/ 612-107