Ясни са приетите кандидати за студио “Балет“

Архив

Ясни са новоприетите деца в студио „Балет“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, които успешно преминаха кастинга на школата. Те са с входящ номер: 8058, 8577, 8212, 7880, 8473, 7946, 8630, 7671, 8587 и 8759.

Тел. за контакт и допълнителни въпроси: 0878/ 362 – 028 – г-жа Бистра Бъчварова, ръководител на студио „Балет“.