Ясни са приетите кандидати в ДВА “Сребърни звънчета“

Архив

Ясни са новоприетите деца в ДВА „Сребърни звънчета“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна. Те са с входящ номер:
8921, 8248, 8538, 8736, 8376, 8205, 7508, 8061, 8440, 7128, 7592, 8697, 7640, 7919, 7731, 8274 и 8301.

За контакт и допълнителни въпроси: 0878/ 126-047 – Юлия Недева, ръководител на ДВА „Сребърни звънчета“.