Ясни са имената на допуснатите до втори тур на XIV НК „Морско конче“ 2021 г.

Архив Конкурс "Морско конче"

Ясни са имената на всички допуснати до втори тур на XIV НК „Морско конче“ 2021 г. (виж PDF файла).

Допуснати втори тур

В срок до 21.06.2021 г. всеки от допуснатите участници трябва да заяви присъствието си  във втори тур.  Необходимо е да изпрати името и инструментала на песента, която ще изпълни, на имейл: morskokonche.varna@gmail.com.

Присъственият етап ще се проведе на 27.06.2021 г. (неделя) във Vogue клуб, гр. Варна, намиращ се на адрес: бул. Цар Освободител 76 Г.

На 21.06.2021 г. ще бъде публикувана програмата и редът на явяване в официалната страница на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна и фейсбук страницата на ОДК.

Всички участници във втори тур ще получат грамота за участие, ако заявят това при подаване на заявките до 21.06.2021 г.

Благодарности към всички деца, родители и вокални педагози, които със своя труд осмислят и подпомагат провеждането на НК „Морско конче“.