Школи на ОДК изпратиха старата година с празненство и дебат

Архив Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия" Школа по гражданско образование "Детски и младежки парламент - Европейски мост"

Школа „Детски и младежки парламент – Европейски мост“ е литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, изпратиха старата година с дебат и празненство. Разделени на два отбора, учениците дебатираха в рамките на два часа. Темата бе избрана при гласуване, непосредствено преди провеждането на занятието. След тази част имаше и почерпка за участниците. Съвместните дейности между школите са практика в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна.

„Със започване на 2023 година пред възпитаниците на „ДМП – Европейски мост“ стои на дневен ред обсъждането на поредица от събития от национално и европейско значение.“, сподели г-жа Добринка Костова, ръководител на школата.  „Учениците следят ежеседмично променящата се обстановка в страната и Европа и не пропускат важно събитие от обществено важните теми.“, допълни преподавателката.