Школи на ОДК изнесоха съвместен урок по БДП

Архив Школа по изобразително изкуство "Импресия" Школа по конструиране "Сръчни ръце"

Школите „Сръчни ръце“ и „Импресия“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, изнесоха бинарен урок, свързан с безопасното на движение по пътищата. Чрез забавна викторина, кръстословица и игри, учителите фокусираха вниманието на учениците върху актуалната и важна тема за безопасното поведение на децата на улицата.