Школите по гражданско образование обсъждат темата “Агресията сред юношите“

Uncategorized

На 26 януари  2018 г. школите по гражданско образование „Европейски мост” с ръководител Долорес Коева и  „Детски и младежки парламент” с ръководител Юлия Кавръкова  продължиха  работата си  по Проект „С доверие към младите“, финансиран от Министерството на младежта и спорта. Той е насочен към оказване на доверие и ранната подкрепа на младите хора, което ще помогне за изграждането им като силни и отговорни личности, способни да определят сами своята житейска реализация.

Вторият модул е на тема «Не на агресията» и започна с гледане на филма „Не на насилието сред младите“ MG и дискусия по неговия сюжет.

Младите хора работиха самостоятелно и по групи, отговаряйки на въпросите: „Как се чувствам в училище, когато…?”

Чрез интерактивното упражнение – асоциативен облак „Агресия” учениците споделиха всички асоциации, които възникват при споменаване на думата агресия. Записани на постер, тези думи изясняват понятието.

Целта на следващото интерактивното упражнение  “Думи,които нараняват” беше всеки участник да  преживее силата на думите, да се развие чувствителност и да се разбере емоционалното им въздействие. Всеки написа на отделни листчета обидни, груби коментари или прякори, които е чувал по адрес на други ученици (без да уточнява имена). На 4 постера бяха  отбелязани следните точки: Закачка/шега; Унизителна шега; Болезнена обида; Изключително болезнена обида.  Задачата на учениците беше да залепят бележките, подбирайки най-подходящото според тях място. Последва обсъждане с помощта на следните въпроси:  Видяхте ли някои думи на повече от едно място?  Защо според някои от вас дадена дума е по-малко обидна, а според други е унизителна или болезнена? Променя ли се нещо от това как или от кого са използвани думите?  Защо хората използват подобни думи?  Причиняването на болка на другите посредством използването на такива думи форма на тормоз ли е?  Има ли думи, използвани само за момичета и други думи, използвани само за момчета?   Важно е да се разбере, че не само думите, но и начинът, по който са изречени, намерението, с което е произнесена дадена дума, тонът, с който е казана, изражението на лицето – от всичко това зависи дали една дума ще бъде възприета като позитивна или негативна (добра или лоша).

Предстоят дейности и интерактивни игри в следващите месеци.