Школите “Позитив“ и “Братя Люмиер“ в пресечна точка между киното и фотографията

Архив

На 1 декември бе първата среща между младите фотографи от школа „Позитив“ и бъдещите създатели на истории в картина и звук от кино школа „Братя Люмиер“. Срещата бе посветена на бразилския фотограф Себастиао Салгадо. Тя бе различна, защото личната история на фотографа Салгадо бе уловена чрез средствата на киното от немския режисьор Вим Вендерс.

Ръководителят на кино школа „Братя Люмиер“ Елица Матеева подробно запозна малките творци с биографията на немския режисьор, с неговите принципи на работа като кинематографист, но и като фотограф, с идеите му за киното като копнеж и урок по човеколюбие. След това децата откриха един нов приятел – Себастиао Салгадо, с множеството му черно-бели фотографии от различни места, в които чувствителността му е запечатала  човешкото страдание по време на война, но и човешкото величие. Децата научиха различни факти за живота в Африка, за войната в Югославия, за живота на индианците, за племена, които живеят далеч от цивилизацията, за запазването на природата и с удивление откриха как Салгадо възстановява изчезналия растителен свят в своята наследствена хасиенда, която по-късно е подарена на Бразилия с идеята да се превърне в Национален парк. След тази среща, присъстващите разгадаха дълбочината на  думите на Салгадо, че всяко живо същество със своите постъпки и най-вече хората са солта на Земята.