Школа по конструиране „Сръчни ръце“

инж. МАРГАРИТА ГИГОВА – ръководител

тел. 0878/ 126 028

e-mail: margarita.gigova@odk-varna.com

Школа „Сръчни ръце”е една от първите школи в извънучилищната дейност. В школата се обучават ученици от 6 до 18- годишна възраст. Децата от групите на начинаещите в по-голямата част от учебните занятия работят с конструктори. Работата с конструктори стимулира триизмерно мислене, развива въображението, сръчността и финната моторика. Учениците от напредналите групи, освен работа с конструктори, развиват уменията си в различни техники, такива като „Оригами”(класическо и модулно), „Киригами”, „Папие маше”, „Комбинаторика”, „Куилинг”, „Танграм”, макетиране, решаване на главоблъсканици и различни други методи за развиване творческото мислене на децата. Всяка учебна година се избира основна тема, по която учениците създават свои творби, които те демонстрират на годишна изложба на школата. Като част от екологичното възпитание на младото поколение, в учебната програма са включени занятия, в които при изработка на творбите се използват изключително отпадъчни материали. Децата имат възможност да участват в различни междунатодни, национални и регионални конкурси, фестивали и творчески работилници.
Ръководител на школата инж. Маргарита Гигова.