За родителите

Родителските срещи за школа „Палитра“ ще бъдат проведени по групи в първата седмица на м. Октомври 2022г., в кабинета на школа „Палитра“ на ул. „Студентска“11.
Понеделник :
от 17 часа – ПГ – 1 група
от 18 часа – 3 р – 6 група
Вторник :
от 18 часа – 1 р – 3 група
Сряда :
от 18 часа – ПГ – 2 група
от 19 часа – 3 р – 6 група
Четвъртък :
от 18 часа – 1 р – 4 група
Петък :
от 17 часа – 2 р – 5 група
За въпроси и допълнителна информация:
Йорданка Аргирова,
тел. 0878/ 126 024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
На 12.09.2022 г се проведе журиране на рисунки от кастинг за прием в школа „Палитра“. Журито разгледa и оцени общо 37 рисунки. Класирани за прием са 29 деца, които са с входящи номера:
14626; 13985; 14699; 14645; 14432; 14038; 14537; 14113; 13924; 14918; 14587; 14990; 15478; 14900; 14625; 13829; 14219;
14686; 14569; 14617; 15442; 14109; 13838; 14347; 14777; 14646; 15269; 13643; 14036.
За повече информация: г-жа Йорданка Аргирова, тел. 0878/ 126 024

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия