За родителите

Школа „Палитра“ ще проведе кастинг за новозаписани деца за прием в школата за учебната 2024/2025 година на 9.09 и 10.09.24 от 17 и 18 часа с тема: „Илюстрация по популярна приказка“. Резултатите ще бъдат обявени на 12.09.24 г.
За въпроси и допълнителна информация:
Йорданка Аргирова,
тел. 0878/ 126 024
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия