Школа по изобразително и приложно изкуство „Палитра“

ЙОРДАНКА АРГИРОВА – старши учител – художник

тел. 0878/ 126 024

e-mail: yordanka.argirova@odk-varna.com

Основна цел на обучението в школа „Палитра“ е придобиване на нови знания и умения, различни от изучаваните в учебните заведения, които посещават децата. Учебният план се състои от глобални теми и подтеми, различни за различните възрасти деца. Групите с децата от първо равнище от 6 до 8 години изучават как се рисуват хора и животни, свързано с пропорции и анатомия на телата. Групите от второ и трето равнище – децата от 8 до 19 години изучават всяка година по две специални изобразителни или приложни техники, като сложността на задачата е съобразена с тяхната възраст – „Папие маше“, „Стъклопис“,“Пирография“,“Декупаж“,“Декорация“,
„Филигран“,“Квилинг“,“Оригами“,“Fiber art“,“Мозайка“,
„Арт кукли“.
Старши учител – художник – Йорданка Аргирова – ръководител на школата от 2002 година.
Бакалавърска степен – специалност „Художествен текстил“;
Магистърска степен – специалност „Пространствен дизайн“;
Педагогическа правоспособност

Всички деца, които не са били ученици на школа Палитра през последната учебна година, ще се явяват на кастинг за прием в кабинета на школата на ул.“Студентска“11.
Датите за кастинга са: 7, 8 и 9 септември 2022г., от 16 до 19 часа, илюстрация по популярна приказка.