За родителите

График на родителски срещи на школа „Импресия“. Те ще се провеждат на всяко първо занятие, както следва:
· 4.10.22 г. (вторник) от 18.30 ч. IV гр/5 клас
· 5.10.22 г. (сряда) от 17.00 ч. III гр./4 клас
· 6.10.22 г. (четвъртък) от 16.00 ч. I гр./2 клас
· 7.10.22 г. (петък) от 16.00 ч. . II гр./3 клас
· 8.10.22 г. (събота) от 9.00 ч. V гр/6 клас
· 8.10.22 г. (събота) от 11.10 ч. V гр/7-12 клас
Място на провеждане: ул.“Студентска“ 11
За въпроси и допълнителна информация:
Илиана Бораджиева – учител, тел. 0878/ 690 234

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия