Школа по изобразително изкуство „Импресия“

ИЛИАНА БОРАДЖИЕВА – учител

тел. 0878/ 690 234

e-mail: iliana.boradjieva@odk-varna.com

Илиана Бораджиева е завършила НУИ „Добри Христов” гр.Варна, учила е в Национална художествена академия гр. София, завършила е ШУ „Епископ Константин Преславски” – специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” и има магистратура „Живопис”. По време на следването си получава награда „Розалина Трутман” за творчески постижения в областта на визуалните изкуства /живопис/. Участва и в редица общи изложби на варненски художници. Учител по изобразително изкуство в ЦПЛР – ОДК, гр. Варна от 2016 г.

Основен приоритет на обучението в школа по изобразително изкуство „Импресия” е развиването на творческото мислене, фантазията и сръчността на децата. Усвояват се различни видове изобразителни и приложни техники. Представят се основни аспекти от теорията и историята на изкуството. Най-добрите творби участват в общински, регионални и национални конкурси. В края на учебната година школата организира изложба с творби на децата.

Занятията се провеждат в ателие на ул”Студентска”11.

В „Импресия“ се приемат деца от 8-годишна възраст.