За родителите

АНКЕТА

Декларация за съгласие за преминаване към присъствени занятия

Школа „Творилницата“
Родителски срещи ще се провеждат по групи на всяко първо занятие по график:
03.10.2022 г. /Понеделник/ – 17.00 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2012 г. и 2013 г.
03.10.2022 г. /Понеделник/ – 19.00 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2011 г., 2010 г., 2009 г…
04.10.2022 г. /Вторник/ – 17.30 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2017 г.
06.10.2022 г. /Четвъртък/ – 17.30 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2016 г.
06.10.2022 г. /Четвъртък/ – 18.30 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2014 г.
07.10.2022 г. /Петък/ – 17.30 ч. – ателие ул. „Студентска“ 11 –
Деца родени през 2015 г.
За въпроси и допълнителна информация:
тел. 0894/ 618 835, Мария Борисова – ръководител на школата