Школа по приложно изкуство и етнография „Творилницата“

МАРИЯ БОРИСОВА – учител

тел. 0894/ 618 835

e-mail:

Школа „Творилницата” е открита на 1 Октомври 2014 г. и е за деца, записани в школата за предстоящата учебната година , които имат интереси към приложните изкуства и народните традиции, бит и техники.
Децата в школата изучават различни приложни изкуства и етнографски техники, запознават се с различните празници от календара. Работят по теми свързани с тях. Други изучавани техники са: изонит, макраме, българска шевица. Децата, в процеса на обучение усвояват различни умения, знания и техники. Изработваме различни изделия, които експонираме в базари и годишна изложба. Приоритет на школата са Благотворителните базари – събраните средства ги предоставяме на нуждаещи се деца.
Занятията се провеждат по график в оборудвано ателие на ул. „Студентска” 11. Обучението в школата е безплатно!
Материалите, нужни за работа се съобщават преди съответната тема в страницата на школата /Арт школа Творилница – ОДК – Варна/ или в кабинета.
Ръководител на школата: Мария Борисова
1. Средно специално образование по изкуствата и културата – СХУ за приложни изкуства гр. Трявна
Специалност : „Художествена обработка на дърво” – Дърворезба;
2.Висше образование – Бакалавър – специалност: „ Художествен текстил”;
3. Образователно – квалификационна степен Магистър – специалност: „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”.

В „Творилницата“ се приемат деца от 5-годишна възраст.