За родителите

АНКЕТА

Школа по гражданско образование „ДМП – Европейски мост“ ще проведе родителска среща на 28.09.2022 /сряда/ от 18ч. в двора на детския комплекс (Варна, ул. „Петко Каравелов“ №3-А)
За въпроси и допълнителна информация:
Добринка Костова, тел. тел. 0878/ 126 013