Школа по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“

ДОБРИНКА КОСТОВА – учител

Школа по гражданско образование „Младежки парламент – Европейски мост“

тел. 0878/ 126 013

e-mail: dobrinka.kostova@odk-varna.com

През 2009 година е създадена школа по гражданско образование „Европейски мост“ от г-жа
Долорес Коева. Впоследствие към нея се присъединява и школа „Детски и младежки
парламент“, а днес школата се нарича „Младежки парламент – Европейски мост“.
Целта е да се надградят извънучилищни знания в различни сфери на обществения живот в
България и Европейския съюз, запознаване с българските и европейски институции,
същността на европейската интеграция, формиране на европейски дух и европейско
съзнание у младите хора. Тук се възпитават деца, мотивирани, амбициозни, които искат да
бъдат отговорни, добри и обществено ангажирани.
Запознаването с българските държавни институции, тяхната структура и функции,
принципът на разделение на властите, дава не просто обща представа за тях, но и насочва
мисленето на младите хора към институциите като място, на което могат да дадат своя
принос в промяна към по-добро, когато станат зрели хора. Подкрепя се каузата за
съхранение на българския дух и любов към родината, а патриотичното възпитание е сред
основните приоритети в дейността на школата.
През изминалите години, младите европейци преминаха виртуално през 27–те страни-
членки на ЕС и започнаха да строят мостове на европейско единство. Посетени са 15
столици на европейски страни-членки, парламентите, посолствата, културните институти,
българските училища, както и исторически и културни забележителности във всяка от тях.
Чрез интересни дискусии и колоритни дебати, но най-вече с много ентусиазъм,
възпитаниците й разискват съвременни нравствено-етични казуси и обсъждат бъдещето на
България, Европа и света, както и своето собствено, споделят идеи и мечти. Много от тях
са успешно реализирани в страната и чужбина, а школата за всички се превръща във
второ семейство. Младите хора се учат как да вземат правилни решения за себе си и
бъдещето си, обсъжда се промяната към по-добро и ги развива като хора и личности, а
приятелствата и връзките, които създават, остават за цял живот. Тук те могат да научат
повече за самите себе си и за хората около тях, както и за тяхната роля в училището,
общността, града, страната и спрямо глобалната картина – Европейския съюз и света.
Изграждането на гражданска позиция, инициирането и участието в доброволчество,
инициирането и участието в състезания и дебати, ежегодното посещение на столици на
страни-членки на Европейския съюз са сред основните активности на школата.

Щафетата от г-жа Коева е поета от г-жа Костова, в продължение на вече изградените
мостове и надграждане на най-доброто от годините, в основата на което са идеите и
вижданията на младите европейци.

Школа „МП – Европейски мост“ приема деца, които са навършили 12 г.