Школа по гражданско образование „Детски и младежки парламент – Европейски мост“

ДОБРИНКА КОСТОВА – учител

тел. 0878/ 126 013

e-mail: dobrinka.kostova@odk-varna.com

Школа по гражданско образование „Европейски мост“ е създадена през 2009 година.
Целта е запознаване със същността на европейската интеграция, формиране на европейски дух и европейско съзнание у младите хора. Тук се възпитават деца, мотивирани, амбициозни, които искат да бъдат отговорни, добри и обществено ориентирани.
През изминалите десет години, младите европейци преминаха виртуално през 28 –те страни- членки на ЕС. А след тази емоция започнаха да строят мостове на европейското единство.Посетени са 14 столици на европейски страни- членки, парламентите, посолствата, културните институти, българските училища….
Интересни дискусии и колоритни дебати, но най-вече с много ентусиазъм, възпитаниците й разискват съвременни нравствено- етични казуси и обсъждат бъдещето на Европа и света, както и своето собствено, споделят идеи и мечти. Много от тях са успешно реализирани в страната и в чужбина, а клубът за всички се превръща във второ семейство. Школа „Европейски мост” учи младите европейци как да вземат правилни решения за себе си и бъдещето си, говори им за промяна към по-добро и ги развива като хора и личности, а приятелствата и връзките, които създават, остават за цял живот. Тук те могат да научат повече за самите себе си и за хората около тях, както и за тяхната роля в училището, общността, града, страната и спрямо глобалната картина – Европейския съюз и света.
От тази учебна година школата по гражданско образование има ново име – Детски и младежки парламент- Европейски мост.

Школа „ДМП – Европейски мост“ приема деца, които са навършили 12 г.