Школа “Огнеборец“ с променен график на занятията

Архив

Школа „Огнеборец“ е с променен график на занятията!

Актуално:

сряда – 9-11 ч.
събота – 13-15 ч.
неделя – 13-15 ч.